دانشمندان گونه جدیدی از قورباغه های شیشه ای کشف کرده اند که ضربان قلبشان را می توان از روی پوست بدنشان مشاهده کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از نیوساینتیست، محققان این قورباغه را در دره های اکوادور  و قلب جنگل آمازون کشف کرده اند. پشت بدن حیوان دارای نقطه سبزرنگی است و قلب قرمز رنگ آن زیر پوست شفافش می تپد.

دانشمندان قورباغه تازه کشف شده را در گروه قورباغه های Hyalinobatrachium قرار داده اند که آنها نیز بدن شیشه ای و کبدی پیازی با دانه های سفید دارند.

محققان در تحقیق خود اشاره کرده اند که تمام انواع این گونه بدنی شفاف دارند بنابراین به راحتی می توان اعضای داخلی را مشاهده کرد. البته یکی از ویژگی های متمایز این گونه رفتار آن است.  برخلاف گونه های معمول، معمولا قورباغه نر از تخم ها مراقب می کند.

البته به گفته محققان قلب تمام قورباغه های شفاف از روی پوست بدنشان قابل مشاهده نیست.