مرکز اسناد فرهنگی آسیا بر اساس برنامه راهبردی پنج ساله (صلح و جهان عاری از خشونت)، سومین نشست «زیستن خردمندانه در صلح» را برگزار می کند.

به گزارش پرس شیعه،  مرکز اسناد فرهنگی آسیا سومین نشست «زیستن خردمندانه در صلح» را با موضوع حکمت های عملی شیخ اجل سعدی برای نفی خشونت و افراط گری را برگزار می کند.

این نشست با سخنرانی عبدالمهدی مستکین مدیرکل فرهنگی کمیسیون ملی یونسکو ایران برگزار می شود.

نشست «زیستن خردمندانه در صلح» یکشنبه هفتم خردادماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به نشانی بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آئینه وند (۶۴ غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن حکمت برگزار می شود.