پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی «نسبت اسلام با فرایندهای اسلامی؛ نظریه سلام» در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.

به گزارش پرس شیعه، پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی «نسبت اسلام با فرایندهای اسلامی؛ نظریه سلام» با همکاری دانشگاه علم وصنعت و دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی برگزار .

در این نشست علمی که با ارائه عبدالحمید نقره کار همراه بود، محمدرضا بمانیان، غلامرضا اسلامی، غلامرضا اعوانی، علی غفاری، مصطفی بهزادفر، محمدرضا پورجعفر و حجت الاسلام حمید پارسانیا به عنوان شورای داوران، و احمد امین پور، بهمن ادیب زاده، محمد جواد مهدوی نژاد، و محمد مهدی عزیزی به عنوان ناقدان طرح نامه حضورداشته اند.

نقره کار در تشریح این نظریه گفت: در جهت ارائه نقشه راهبردی تحقق تمدن نوین اسلامی، درحوزه‌های مختلف و ابعاد متنوع آن باید از ، مدلی بنیانی و کاربردی را که مبتنی بر ساختاری علمی و منطقی و جهانی است، ارائه نمود و سپس محتوای آن را مبتنی بر فرهنگ اسلامی (کلام الهی و سنت معصومین)، منطبق بر حقایق هستی از عالم و آدم مورد بهره برداری قرار داد سپس بر اساس مبانی آن مدل ، ارزیابی آثار را ارائه نمود.

مدیر قطب علمی معماری دانشگاه علم و صنعت افزود: در غیر این صورت اهداف انقلاب اسلامی که اهدافی انسانی، فراملی و تاریخ ساز است هرگز محقق نخواهد شد.

نقره کار درباره ساختار کلی این نظریه بیان کرد: این نظریه بر این باور است که این مدل ساختار کلی، مراحل، منابع و مبانی هر یک از مراحل آن به صورت عمیق و خطاناپذیر مبتنی بر مکتب الهی اسلام، قابل ارائه می باشد.

وی تصریح کرد: در عین حال این ساختار از بعد علمی، عقلانی و وحیانی نیز قابل تحقیق، تبیین و اثبات است یعنی هم به صورت درون دینی و هم برون دینی اثبات پذیر است.

 نقره کار افزود: این ساختار کلی، که شامل حقایق عالم (عوالم وجود) و آدم (استعدادهای بالقوه و بالفعل، اراده، اختیار، آثار و سیر هبوطی و عروجی انسان) می باشد همه در ذیل (مشیت و قضا و قدر الهی ) قابل تبیین و تحلیل است.

رئیس شورای تخصصی معماری و شهرسازی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره  در خصوص روش شناسی این نظریه گفت: روش تحقیق در این رساله مبتنی بر ساحات و مراتب عقل (استدلال منطقی) و مبتنی بر نقل (کلام الهی و سنت معصومین(س))، روشی استنباطی، اکتشافی و تفسیری می باشد.

وی ادامه داد: منابع خطاپذیر تحقیق (عقل تجربی و اجماع خبره گان) و منابع خطاناپذیر و داور آن (آیات قرآن و سنت معصومین(س) ) خواهد بود.

این استاد دانشگاه در تشریح دستاوردهای این نظریه اذعان کرد: مهمترین دستاورد این تحقیق، تبیین ساختار کلی فرایند های انسانی، مراحل و منابع اسلامی آن و بخصوص مبانی و اصول (راهبردی–مفهومی) و راهکارهای (کاربردی-عملی) و راه حل های اجرایی مبتنی بر اصول دهگانه اجتهاد در شیعه و ارائه مدلی برای (ارزیابی آثار) از منظر اسلامی است.

وی افزود: در عین حال در هر مرحله مکاتب منحرف و ناقص معاصر غربی (نوگرایی و فرانوگرایی) مورد ارزیابی و نقد قرار می گیرند.

مدیرگروه معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: دستاوردهای این نظریه در کلیه مباحث آموزشی، پژوهشی و اجرایی، بخصوص در رشته های میان دانشی نظیر گروه های هنری و معماری و شهرسازی، قابل استناد و بهره برداری است.

نقره کار در پایان افزود: این نظریه در مجموع به ارائه یک نظریه جدید (انکشافی و تفسیری) با نام سلام (SALAM1) در حوزه فرایندهای انسانی و رشته های هنری و معماری و شهرسازی می پردازد.

در ادامه جلسه ناقدان سوالات خود را مطرح کردند و مهندس نقره کار به آنها پاسخ داد. در نهایت مقرر گردید تا یک اجلاسیه دیگر برای این نظریه جهت بحث و نقد بیشتر گذاشته شود.