هفدهمین کرسی ترویجی در دانشگاه الزهرا(س) با موضوع «تأثیر پایه‌های فکری نصر حامد أبوزید در نگرش او به مسائل زنان» روز دوشنبه هشتم خردادماه برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، در کرسی «تأثیر پایه های فکری أبوزید در نگرش او به مسائل زنان» فتحیه فتاحی زاده ارائه دهنده و محسن قاسم پور منتقد هستند.

بی بی سادات رضی دبیری جلسه را به عهده دارد.

هفدهمین کرسی ترویجی در دانشگاه الزهراء دوشنبه هشتم خردادماه از ساعت ۱۱ تا ۱۳ در دانشگاه الزهرا(س)، ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات، کلاس ۳۰۳ برپا می شود.