کرسی ترویجی «رویکرد سیستمی به ساحات آفاقی و انفسی جهان اجتماعی» در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره، با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) و خانه ملی گفتگوی آزاد دبیرخانه کرسی‌های نظریه‌پردازی، کرسی ترویجی «رویکرد سیستمی به ساحات آفاقی و انفسی جهان اجتماعی»، را برگزار می کند.

در این نشست که با ارائه سید آرش وکیلیان همراه است، مرتضی جوانعلی آذر و میثم صداقت زاده به‌عنوان ناقد حضور دارند.

علاقه‌مندان برای شرکت رایگان در این نشست علمی می‌توانند روز  دوشنبه ۸ خردادماه ماه ۹۶ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ به آدرس دانشگاه امام صادق (ع)، سالن شهید مطهری (ره) مراجعه کنند.