دوره جدید درسگفتارهای موسسه پرسش با تدریس اساتیدی چون عادل مشایخی آغاز شد.

به گزارش پرس شیعه، دوره جدید درسگفتارهای پرسش آغاز شد؛ در این دوره، درسگفتار «چهار سنت خلق تصویر: سنتهای قدیم و موقعیت معاصر ایران» با تدریس ایمان افسریان روزهای سه شنبه ساعت ۱۷:۳۰ برگزار می شود. سرفصل مباحث این درسگفتار عبارتست از؛ فرم مثالی و نگارگری، فرم ادراکی و سنت بزرگ هنر غرب، فرم مودال (نقشمایه ای) – فرم مدرن و موقعیت معاصر هنر ایران.

این درسگفتار از سه شنبه نهم خرداد ماه آغاز می شود.

دلوز و مسئله بازتولید(٢): ماکروسیاست، میکروسیاست عنوان درسگفتار دیگری است که از چهارشنبه دهم خرداد ماه آغاز می شود. این درسگفتار چهارشنبه ها ساعت ۱۷:۳۰ برگزار می شود.