رژیم سعودی که تاکنون هجمه های سیاسی، رسانه ای و اقتصادی آن علیه مقاومت ضد تروریسم صهیونیستی وتکفیری نتیجه بخش نبوده است،این بار طرفداران مقاومت اسلامی لبنان مقیم عربستان را به مجازات های شدید و اخراج تهدید کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ وزارت کشور رژیم سعودی عصریکشنبه با صدور بیانیه ای با اشاره به تصمیم ضد مقاومت شورای همکاری خلیج فارس و بیانیه بدون اجماع شورای وزیران کشور عرب در تونس، اعلام کرد، با هرشهروند عربستانی و یا اتباع مقیم عربستان که اظهار کنند با حزب الله لبنان ارتباط دارند و یا آن را تایید و از آن طرفداری کنند، به شدت برخورد می کند.
در این بیانیه آمده است، رژیم سعودی با هر شهروند عربستانی و یا اتباع مقیم عربستان که با حزب الله لبنان ابراز همبستگی کنند، برای آن تبلیغ کنند، به آن کمک مالی کنند و یا با آن ارتباط و تماس داشته باشند، به شدت برخورد و حتی آنان را از خاک عربستان تبعید می کند.
روزنامه لبنانی « السفیر» با اشاره به هجمه های سیاسی و رسانه ای رژیم سعودی علیه مقاومت لبنان ، تاکید کرده است که ماموریت آل سعود زمینه سازی برای شروع جنگ اسرائیل علیه لبنان است.
السفیر با اشاره به تصمیم وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در تروریستی خواندن حزب الله لبنان با وجود مخالفت لبنان، عراق و الجزایر نوشت: اتحادیه عرب در دوره « احمد ابوالغیط» دبیرکل جدید خود برای درخواست از رژیم اسرائیل به منظور شروع جنگ علیه مقاومت لبنان و فلسطین کوتاهی نخواهد کرد به ویژه اکنون که وزیران کشور و خارجه عرب نیروهای مقاومت را، تروریست خوانده اند.
ناظران معتقدند که آل سعود بعداز شکست های پی درپی سیاسی و نظامی در میدان های سوریه ، عراق ، یمن ، بحرین و لبنان ،عصبانی و خشمگین شده و علت آن را محور مقاومت به ویژه حزب الله لبنان می داند و به همین دلیل با اعمال فشار و یا تطمیع، کشورها را وادار به تصویب بیانه ها علیه مقاومت اسلامی لبنان می کند.
« سعد الحریری» رئیس حزب جریان المستقبل و همپیمان آل سعود در لبنان هم زبان به اعتراض گشود و« حزب الله را رکن اساسی در لبنان دانست» و گفت که هجمه های سیاسی ، رسانه ای و اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس به ویژه سعودی ها را به ضرر همه لبنانی ها و نه یک گروه سیاسی خاص است.
« ابراهیم الجعفری» وزیر امور خارجه عراق هم در سخنانی در نشست اخیر وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره تاکید کرد که « جنبش های مقاومت مانند حزب الله لبنان و الحشد الشعبی عراق کرامت عرب ها را حفظ کرده اند و هر طرفی آنها را تروریستی بخواند، خود تروریست است».
وزیر خارجه عراق تاکید کرد که سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان قهرمان عرب ها و مدافع ارزش ها و اصول است.
هیات سعودی در اعتراض به این سخنان الجعفری نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره را تا پایان سخنان وزیر خارجه عراق ترک کرد.
شورای همکاری خلیج فارس اخیرا در اقدامی که رژیم صهیونیستی از آن استقبال کرد، حزب الله لبنان را « سازمانی تروریستی» خوانده بود.
شورای وزیران کشور عرب هم در نشست اخیر خود در تونس در بیانیه پایانی خود این ادعا را مورد تاکید قرار دادند اما با وجود فشارهای سعودی این بیانیه بدون اجماع عربی تصویب شد.
لبنان با تروریستی خواندن حزب الله در این بیانیه مخالفت و وزیران کشور عراق و الجزایر هم با اعلام تحفظ مخالفت خود را با آن اعلام کردند.
دولت ، رئیس جمهور و مردم تونس هم با اعتراض به صدور این بیانیه و اعلام این که با این مصوبه مخالف هستند تاکید کردند که حزب الله را نه تنها سازمانی تروریستی نمی دانند بلکه آن را یک جنبش مقاومت در مقابل دشمنان تروریستی و صهیونیستی محسوب می کنند.
مقامات ارشد حزب الله هم با بیان این که تسلیم هجمه های سیاسی و رسانه ای آل سعود و همپیمانان آن نمی شوند ، تاکید کرده اند که از مبارزه با تروریسم صهیونیستی و تکفیری دست نخواهند کشید.