عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران یکشنبه شب برای شرکت در پنجاه و نهمین کمیسیون نشست مبارزه با مواد مخدر که با حضور مقامات عالی رتبه کشورهای جهان برگزار می شود؛ وارد وین شد.

به گزارش پرس شیعه؛ در این نشست سه روزه که از دوشبه آغاز خواهد شد، کشورهای عضو در خصوص جلسه اصلی اجلاس بین المللی مواد مخدر که قرار است ۱۹ تا ۲۱ آوریل در مجمع سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شود، بحث و گفت و گو می کنند.
در نشست وین بیش از هفتاد و چهار برنامه جانبی در خصوص موضوعات مختلف از جمله بررسی مواد روانگرد های جدید، ایدز و قاچاق مواد مخدر گفت و گو می شود.
در این نشست بیش از ۱۵۰۰ نفر از کشورهای مختلف نمایندگان جامعه مدنی و سارمان های غیر دولتی شرکت می کنند.