کتاب «اصول و روش مهندسی فرهنگ» اثر حجت الاسلام عبدالعلی رضائی عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم، از سوی انتشارات آثار فکر به چاپ رسید.

به گزارش پرس شیعه، کتاب «اصول و روش مهندسی فرهنگ» اثر حجت الاسلام عبدالعلی رضائی عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم، از سوی انتشارات آثار فکر به چاپ رسید.

کتاب « اصول و روش مهندسی فرهنگ»، پژوهشی است که تعریف دقیق از فرهنگ و لوازم آن و از طرفی پیامدهای عدم اتخاذ صحیح سیاست های مناسب و موثر فرهنگی را بررسی کرده است.

این کتاب مشتمل بر مقدمه و شش فصل در باب ضرورت و موضوع و انواع روش ها برای بررسی فرهنگ را مورد مداقه قرار داده است.

این کتاب توسط انتشارات آثار فکر اسلامی درسال ۱۳۹۶ به چاپ رسیده است.

در فصل پایانی این کتاب آمده است: از آنجا که تفکر سیستمی طی دهه های گذشته به مثابه یک نظم فکری به طور همه جانبه و فراگیر مطرح بوده، طبعا میل به بالنده سازی و تکامل آن، هم در ذهن اندیشمندان و هم در وجود کاربران آن به یک دغدغه بدل گشته است.

در حال حاضر برخورد سیستمی را در شناخت اجتماعی و در سایر رشته ها نیز، چندان نمی توان به عنوان یک روش شناسی ساخته و پرداخته پژوهشی تلقی کرد. بلکه، این برخورد را بیشتر می توان به عنوان شرط رسیدن به یک چنین روش شناسی قلمداد کرد، که به واسطه شکاف بین وظایفی که در برابر  علوم اجتماعی قرار دارد و نتایج واقعی به دست آمده دامن زده می شود.

از آنجا که تفکر سیستمی به دلیل ضرورت های خاصی پا به عرصه حیات گذاشت، انتظار نمی رود که برای همیشه و به همان سان که واضعان و اندیشمندان پایه گذار آن می اندیشیدند برای حال و آینده به اندازه گذشته از کارآمدی برخوردار باشد.

این کتاب با تیراژ ۵۰۰نسخه و به قیمت ۱۴۰۰۰ تومان عرضه می گردد. علاقه مندان به تهیه این کتاب می توانند این کتاب را از انتشارات آثار فکر به آدرس تهران، خیابان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، خیابان وحید نظری، پلاک ۹۹ و شماره تلفن ۰۲۱۶۶۹۶۷۳۵۵-۶ تهیه نمایند.