همزمان با ماه مبارک رمضان بیش از ۴۰ محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان مدعو ازکشور مصر استاد احمد احمد السید و استاد احمد الشمیس  در نقاط مختلف کشور برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، بر اساس اعلام مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف وامور خیریه برنامه های محافل انس با قرآن کریم امسال در  ماه مبارک رمضان در سطح امامزادگان ،بقاع متبرکه ، مساجد ،مدارس و ادارات وسازمانها با حضور دوتن از قاریان مدعو از مصر، استاد احمد احمد السید و استاد احمد الشمیس بر گزار می شود .

بر اساس این گزارش در این محافل همچنین قاریان ،حافظان وگروههای همخوانی قرآن کریم کشورمان نیز اجرای برنامه خواهند داشت . در ادامه جدول اجرای برنامه قاریان مصری در ج می شود.

برنامه محافل احمد احمد السید

ردیف

تاریخ برگزاری رمضان

تاریخ برگزاری

استان

نام قاری

ساعت برگزاری

مکان برگزاری

۱

۷رمضان

۱۲/۳/۹۶

هرمزگان

احمد احمد السید

بعد از نماز مغرب

امام زاده سید مظفر

۲

۸رمضان

۱۳/۳/۹۶

خوزستان

احمد احمد السید

بعد از نماز مغرب

حسینیه امام رضا

۳

۹رمضان

۱۴/۳/۹۶

تهران

احمد احمد السید

بعد از نماز مغرب

امام زاده صالح

۴

۱۰رمضان

۱۵/۳/۹۶

گلستان

احمد احمد السید

بعد از نماز مغرب

امام زاده عبدالله

۵

۱۱رمضان

۱۶/۳/۹۶

مازندران

احمد احمد السید

بعد از نماز مغرب

امام زاده ابراهیم

۶

۱۲رمضان

۱۷/۳/۹۶

سمنان

احمد احمد السید

بعد از نماز مغرب

امام زاده علی بن جعفر

۷

۱۳رمضان

۱۸/۳/۹۶

تهران

احمد احمد السید

بعد از نماز مغرب

—-

۸

۱۴رمضان

۱۹/۳/۹۶

قم

احمد احمد السید

بعد از نماز مغرب

امام زاده علی بن جعفر

۹

۱۵رمضان

۲۰/۳/۹۶

اردبیل

احمد احمد السید

بعد از نماز مغرب

مسجد جامع

۱۰

۱۶رمضان

۲۱/۳/۹۶

شرقی

احمد احمد السید

بعد از نماز مغرب

امام زاده سید حمزه

۱۱

۱۷رمضان

۲۲/۳/۹۶

غربی

احمد احمد السید

بعد از نماز مغرب

منطقه آزاد ماکو

۱۲

۱۸رمضان

۲۳/۳/۹۶

تهران

احمد احمد السید

بعد از نماز مغرب

—-

۱۳

۱۹رمضان

۲۴/۳/۹۶

بوشهر

احمد احمد السید

بعد از نماز مغرب

حسینیه عاشقان ثارالله

۱۴

۲۰رمضان

۲۵/۳/۹۶

تهران

احمد احمد السید

بعد از نماز مغرب

—–

۱۵

۲۱رمضان

۲۶/۳/۹۶

همدان

احمد احمد السید

بعد از نماز مغرب

امام زاده عبدالله

۱۶

۲۲رمضان

۲۷/۳/۹۶

کردستان

احمد احمد السید

بعد از نماز مغرب

مسجد جامع سنندج

۱۷

۲۳رمضان

۲۸/۳/۹۶

کرمنشاه

احمد احمد السید

بعد از نماز مغرب

امام زاده مهدی حصین

۱۸

۲۴رمضان

۲۹/۳/۹۶

ایلام

احمد احمد السید

بعد از نماز مغرب

مسجد جامع

۱۹

۲۵رمضان

۳۰/۳/۹۶

تهران

احمد احمد السید

بعد از نماز مغرب

—–

۲۰

۲۶رمضان

۳۱/۳/۹۶

یزد

احمد احمد السید

بعد از نماز مغرب

امام زاده جعفر

برنامه محافل محمود الشمیس

ردیف

تاریخ برگزاری

استان

نام قاری

ساعت برگزاری

مکان برگزاری

۱

۷رمضان

لرستان

محمود الشمیس

بعد از نماز مغرب

امام زاده زید بن علی

۲

۸رمضان

مرکزی

محمود الشمیس

بعد از نماز مغرب

امام زاده عبدالله

۳

۹رمضان

اصفهان

محمود الشمیس

بعد از نماز مغرب

امام زاده واجب التعظیم

۴

۱۰رمضان

چهار محال بختیاری

محمود الشمیس

بعد از نماز مغرب

امام زادگان حلیمه و حکیمه خاتون

۵

۱۱رمضان

ک بویر احمد

محمود الشمیس

بعد از نماز مغرب

مسجد صاحب الزمان

۶

۱۲رمضان

تهران

محمود الشمیس

بعد از نماز مغرب

——

۷

۱۳رمضان

گیلان

محمود الشمیس

بعد از نماز مغرب

امام زاده خواهر امام

۸

۱۴رمضان

قزوین

محمود الشمیس

بعد از نماز مغرب

مسجد ۱۴ معصوم

۹

۱۵رمضان

زنجان

محمود الشمیس

بعد از نماز مغرب

قیدار نبی

۱۰

۱۶رمضان

البرز

محمود الشمیس

بعد از نماز مغرب

امام زاده حسن

۱۱

۱۷رمضان

تهران

محمود الشمیس

بعد از نماز مغرب

—–

۱۲

۱۸رمضان

فارس

محمود الشمیس

بعد از نماز مغرب

حرم مطهر سید علاالدین

۱۳

۱۹رمضان

تهران

محمود الشمیس

بعد از نماز مغرب

—–

۱۴

۲۰رمضان

خراسان رضوی

محمود الشمیس

بعد از نماز مغرب

امام زاده سید حمزه کاشمر

۱۵

۲۱رمضان

خراسان شمالی

محمود الشمیس

بعد از نماز مغرب

امام زاده سید عباس

۱۶

۲۲رمضان

خراسان جنوبی

محمود الشمیس

بعد از نماز مغرب

امام زادگان باقریه

۱۷

۲۳رمضان

سیستان  بلوچستان

محمود الشمیس

بعد از نماز مغرب

مصلی زاهدان

۱۸

۲۴رمضان

تهران

محمود الشمیس

بعد از نماز مغرب

—-

۱۹

۲۵رمضان

کرمان

محمود الشمیس

بعد از نماز مغرب

امام زاده محمد

۲۰

۲۶رمضان

تهران

محمود الشمیس

بعد از نماز مغرب

—–