پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشست «توسعه و مساله علم در ایران معاصر» را برگزار می کند.

به گزارش پرس شیعه، پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشست «توسعه و مساله علم در ایران معاصر» را برگزار می کند.

این نشست با حضور نعمت الله فاضلی دوشنبه ۲۹ خرداد ساعت ۱۰ الی ۱۲ در محل سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آئینه وند (۶۴ غربی) برگزار می شود.