یک کارشناس حوزه دین در رابطه با تاثیر همنشین بر خلق و خوی افراد گفت: همنشین بد موجب دوری انسان از یاد خداوند است.

به گزارش پرس شیعه، رنجبری در ویژه برنامه «فانوس» رادیو گفت و گو ضمن معنای آیات ۲۷، ۲۸ و ۲۹ سوره ی فرقان اظهار کرد: «خداوند در آیه ۲۸ یکی از عوامل دوری از دین را همنشین می داند؛ بنابراین اگر انسان در انتخاب مونس، همنشین و همسر خود دقت لازم را به عمل نیاورد، چه بسا آخرت خود را با خسران مواجه می سازد.»

وی دوری از دین در پی همنشینی با افراد نا شایست را محتمل دانست و ادامه داد: «اگر انسان با اهل دین و علوم دینی انس گیرد، موجبات سعادت فرد را میسر می سازد؛ به گونه ای که بسیاری از اعراب خواهان هم جلیسی با پیامبر-ص- بودند.»

رنجبری همنشین بد را موجب دوری انسان از یاد خداوند عنوان کرد و گفت: «روز قیامت چنان هولناک است که همگان خطاب به خداوند می گویند ما را نجات ده و تنها گروهی که فارغ از این وضعیت هستند، پیغمبر-ص- و اهل بیت-ع- هستند.»

در بخش دیگر برنامه زهرا دوشابچی، مشاور خانواده در رابطه با تاثیر دوست بر سلامت فردی گفت: «بر اساس نظریه روانشناختی- اجتماعی رفتار انسان را از طریق تعامل او با محیط توجیه می کنند و اشاره می دارند انسان تحت تاثیر عوامل اجتماعی است.»

وی در ادامه این مطلب افزود: «این نظریه اعلام می کند انسان نحوه برخورد با تعاملات اجتماعی را خود انتخاب می کند و اشاره می دارد انسان نیز نسبت به شرایط محیطی واکنش نشان داده و فعالانه اقدام به تفسیر آن ها می نماید.»

دوشابچی الگو گیری فرد از رفتار های پرخاشگرانه را موجب بروز پرخاشگری در او دانست و گفت: «کودکان با دیدن رفتار پرخاشگرانه [رفتاری را عینا یا با شدت نشان می دهند]؛ بنابراین الگو برداری راهی در جهت یادگیری است چراکه فرآیند کوشش و خطا از بین می رود.»

وی با اشاره به وجه اجتماعی انسان اظهار کرد: «انسان موجودی تاثیر گذار و تاثیر پذیر است، بنابراین باید در انتخاب دوست و همنشین دقت لازم نماییم چراکه خلق و خوی دوستان در ما تاثیری مستقیم دارد.»

ویژه برنامه «فانوس» با محوریت تبیین سبک زندگی و آموزش از طریق معانی آیات قرآن همه روزه در ایام ماه مبارک رمضان ساعت ۱۷ تا ۱۷:۱۵ روی موج اف.ام، ردیف ۱۰۳.۵ مگاهرتز تقدیم مخاطبان روزه دار رادیو گفت وگو می شود.