سی و ششمین شماره ماهنامه خبری، علمی، آموزشی، تحلیلی «سرآمد» ویژه خردادماه و با نگاهی به حضور چشمگیر مردم در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، به چاپ رسیده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اینکه خود ما بگوییم پیشرفت های علمی شگرفی داشته ایم، یک چیز است و دیگران با آمار و ارقام و بررسی های عمیق بگویند شما پیشرفت زیادی داشته اید، یک چیز والاتر و ارزشمندتری است. آن هم در دنیایی که جمهوری اسلامی ایران وپیشرفت هایش، برای خیلی از جمله ابرقدرت ها، کابوس روزان و شبانه شان است و دست به هر کاری می زنند تا جلوی این پیشرفت ها را بگیرند.

همان ها، آمده اند و گفته اند: شما پیشرفت کرده اید.

در سی و ششمین شماره ماهنامه خبری، علمی، آموزشی، تحلیلی «سرآمد» ویژه خردادماه نگاهی به حضور چشمگیر مردم در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، شده است.

سی و ششمین شماره ماهنامه «سرآمد» به صاحب امتیازی بنیاد ملی نخبگان، مدیرمسئولی سورنا ستاری و سردبیری پرویز کرمی در ۱۳۲ صفحه منتشر شده است.