شمارۀ بیستم فصل‌نامۀ علوم انسانی اسلامی صدرا باسردبیری مسعود معینی‌پور منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه، شمارۀ بیستم فصل‌نامۀ علوم انسانی اسلامی صدرا باسردبیری مسعود معینی‌پور منتشر شد.

در این شماره، مسئلۀ ترجمه در علوم انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه عنوان گفتارهایی را می‌بینید که  در بخش «ترجمه؛ فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو» چاپ شده است.

▪️ ترجمه، واقعیت عرصه علوم انسانی ایران معاصر(ترجمه به‌مثابه مفهوم ساختن یک نظام معنایی در نظام معنایی دیگر)؛ گفت‌وگو با مرتضی روحانی

▪️ نیازمند ترجمۀ انتقادی هستیم؛ گفت‌وگو با حسین کچویان

▪️ترجمه به‌مثابه نیروی حیات‌بخش علم؛ گفت‌وگو با میثم سفیدخوش

▪️تبارشناسی ترجمه علوم در ایران؛ گفت‌وگو با حسین ملانظر

▪️ از ترجمه تا استعمار؛ ایران و ترکیه؛ محمدمهدی حیدری

▪️ عرب و ترجمه؛ بحران یا موقعیت فرهنگی؟؛ شوقی جلال

▪️چالش مخالفت با ترجمه علوم بیگانه: درس آموزی از تجربه «نهضت ترجمه»؛ محمدمهدی شاه آبادی

▪️  آیا ترجمه می‌تواند رهــایی‌بـخش بـاشـد؟؛ محمد ملاعباسی

▪️ تجربه ترجمه تأملی انتقادی در بازتولید نهضت ترجمه در جهان اسلام؛ امیر آقاجانلو

▪️ زبان و فرهنگ در ترجمه: رقیبان و یا همکاران؟؛ و.ن. کمیسارف

▪️ ترجمه؛ شرط لازم برای تولید علوم انسانی بومی؛ مرتضی روحانی