کرسی ترویجی نظریه «شکاکیت نوین» درباره شخصیت و سیره پیامبر (ص)، چهارشنبه ۱۰ خردادماه در پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره، در این نشست سیدمحمد موسوی مقدم استادیار دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران، ارائه کننده و محمدکاظم شاکر استاد دانشگاه علامه طباطبایی و حسن رضایی هفتادر دانشیار دانشکده الهیات پردیس فارابی منتقدان این نشست هستند.

علی راد دانشیار دانشکده الهیات پردیس فارابی، دبیری این کرسی را به عهده دارد.

کرسی ترویجی نظریه «شکاکیت نوین» درباره شخصیت و سیره پیامبر (ص)، چهارشنبه ۱۰ خردادماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در ساختمان مرکزی پردیس فارابی، طبقه دوم، سالن شهید مطهری برگزار می شود.

این نشست توسط معاونت پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران با همکاری دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره برگزار می شود.