فیلمی از غلامحسین ابراهیمی دینانی در مورد ماه مبارک رمضان در ادامه قابل دریافت است. 

به گزارش پرس شیعه، فیلمی از غلامحسین ابراهیمی دینانی در مورد ماه مبارک رمضان از لینک بالا قابل دریافت است. 

در بخشی از این فیلم آمده است: «روزه عملی است که انسان به خواسته های نفسانی یک نه بزرگ می گوید. همیشه نه گفتن از بله گفتن سخت تر است. در ماه صیام انسان دریچه های قلب خودش را به روی خواسته های نفسانی می بندد. وقتی انسان در وجودی خود را به روی مظاهر این دنیا می بندد، طبیعتاً آن روی قلب و جهان ملکوت باز می شود.»