محققان تبلتی ساخته اند که با استفاده از واقعیت افزوده و فناوری هولوگرافیک تصاویر سه بعدی ایجاد می کند که به نظر می رسد خارج از صفحه نمایش و در فضا هستند.

به گزارش پرس شیعه، محققان یک تبلت مجهز به واقعیت افزوده ساخته اند که در آینده آموزش تاثیرگذار خواهد بود. این تبلت که zSpace نام دارد به استفاده از فناوری هولوگرافی دینامیک آموزش می دهد.

هنگامیکه کاربران با استفاده از عینک به صفحه نمایش لپ تاپ نگاه کنند، به نظر می رسد تصاویر سه بعدی از صفحه نمایش خارج شده و به طور واقعی در فضا قرار دارند. کاربر می تواند با استفاده از یک قلم در این تصاویر تغییراتی ایجاد کند.

این تبلت هم اکنون در مدارس آمریکا تحت آزمایش است.