نخست وزیر سوریه در جریان بازدید از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) اعلام کرد که رسانه های ملی این کشور قدرت و شایستگی خود را در جریان جنگ رسانه ای ثابت کرده اند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، نخست وزیر سوریه بر توانمندی رسانه های این کشور در جنگ علیه دشمنان سوریه تاکید کرد.

«عماد خمیس» نخست وزیر سوریه در جریان بازدید از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) اعلام کرد که رسانه های ملی این کشور قدرت و شایستگی خود را در جریان جنگ رسانه ای ثابت کرده اند.

وی همچنین بیان داشت: به هیچ وجه مرجعیت رسانه دیگری را غیر از رسانه ملی نخواهیم پذیرفت و برای گسترش آن تلاش می کنیم.

عماد خمیس در پایان گفت: باید هماهنگی های مشترک میان نهادهای سوریه و همچنین رسانه های ملی در کشور اجرایی گردد.