حضرت آیت الله سبحانی گفتند: پیامبر اکرم(ص) هرگز برخلاف اخلاق و توحید حرکت نکردند و در دوران پیش از رسیدن به مقام نبوت نیز از ایشان نقطه ضعفی مشاهده نشده است.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله سبحانی شامگاه یکشنبه در دومین برنامه چشمه معرفت که از شبکه دوم سیما پخش شد، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پیامبر اکرم(ص) پیش از رسیدن به مقام نبوت، از چه آئینی پیروی می کردند، اظهار داشتند: بیت هاشمی، بیت توحید بود و در این بیت، ابدا آئین بت پرستی وجود نداشت گاهی از اینها افراد شاذی پیدا می شدند که به بت پرستی گرایش پیدا می کردند والا بیت هاشمی تا برسد به حضرت ابراهیم(ع) همگی موحد بودند.

ایشان افزودند: برخی افراد می گویند از آنجا که حضرت مسیح آخرین پیامبر اولوالعزم(ع) پیش از رسول خدا بود، نبی مکرم اسلام از آئین این پیامبر پیروی می کرد در حالی که هیچ دلیلی ما بر این مسئله نداریم.

ایشان تصریح کردند: پیامبر اکرم(ص) اشرف انبیاء است و اشرف انبیاء نمی تواند از غیر اشرف پیروی کند.

معظم له با بیان اینکه در رابطه با این مسئله که رسول خدا پیش از رسیدن به مقام نبوت از چه آئینی پیروی می کردند دو قول مطرح است، ابراز داشتند: قول اول را مرحوم علامه طباطبایی(ره) بیان کرده اند؛ ایشان معتقدند بعد از حضرت ابراهیم، آئین توحید در سراسر مکه و اطراف مکه حاکم بود؛ یعنی ابراهیم خلیل با آوردن اسماعیل و همسرش در آن نقطه، درخت توحید را کاشت و ادامه داشت؛ فقط در این میان، یکی از قریشیان به نام «عمرو بن لحی» بت پرستی را رواج داد اما کار او در اعتقادات بیت هاشم و ماقبل هاشم که به ابراهیم برسد، موثر نبود؛ بنابراین آئین حنیف ابراهیم بر همه حکومت و پیامبر اکرم(ص) هم از آئین حنیف پیروی می کرد.

این مرجع تقلید با بیان اینکه خداپرستی و مبارزه با بت پرستی از اصول آئین حنیف بود، ابراز داشتند: علامه طباطبایی بر این مسئله اصراری داشتند که آئین حنیف، آئین ابراهیم می باشد و از آن زمان در مکه معظمه و اطرافش بوده و رسول خدا از همان آئین پیروی کرده است.

حضرت آیت الله سبحانی افزودند: قول دوم از سوی امیرمومنان(ع) مطرح شده که فرمودند «از همان زمان که رسول خدا از شیر باز گرفته شد، خداوند بزرگترین فرشته از فرشتگان خود را با او قرین ساخت، تا شب و روز وی را به راه های مکارم و طرق اخلاق نیک جهان سوق دهند.»

ایشان تصریح کردند: براساس این سخن امیرمومنان، رسول اکرم(ص) تا سن ۴۰ سالگی تحت نظر آن فرشته عالی مقام بود و هر آنچه می گفت، نبی مکرم اسلام عمل می کرد؛ حالا آنچه که می گفت مطابق با کدام آئین پیامبر قبل رسول خدا بوده مشخص نیست.

معظم له افزودند: پیامبری که می خواهد انقلابی جهانی برپا کند و آئین و شریعتش تا روز قیامت نجات بخش باشد، قطعا نیاز به کلاس معنوی دارد که بزرگ ترین فرشته، ایشان را تعلیم دهد؛ بر این اساس رسول اکرم(ص) از همان دوسالگی تحت نظر قرار داشت و پیوسته خداپرست بود و آنچه که فرشته می گفت عمل می کرد.

این مرجع تقلید تصریح کردند: رسول اکرم(ص) همواره از دوران کودکی، خدا را نگهبان خود می دانست و اعتنایی به خرافات دوران خود نداشتند.

حضرت آیت الله سبحانی افزودند: پیامبر اکرم(ص) هرگز برخلاف اخلاق و توحید حرکت نکردند و در دوران پیش از رسیدن به مقام نبوت نیز از ایشان نقطه ضعفی پیدا نکردند.

ایشان در پایان خاطرنشان کردند: بنابراین بهتر است گفته شود رسول اکرم(ص) پیش از رسیدن به مقام نبوت، تحت نظر فرشته بود و هرچه او القا می کرد به آن عمل می کردند؛ حال ممکن است آئین خودش باشد یا آئین انبیای دیگر باشد یا به نحو دیگر نسبت به خلاق متعال عبادت و پرستش کرده باشند.