کنگره بین المللی اخلاق در علوم وفناوری با شعار «اخلاق برای همه، علم برای توسعه» آذرماه سال جاری برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، کنگره بین المللی اخلاق در علوم وفناوری با شعار «اخلاق برای همه، علم برای توسعه» ۱۳ تا ۱۷ آذرماه سال جاری  در مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی برگزار می شود.

مبانی و مبادی اخلاق در علوم و فناوری، اخلاق حرفه ای در علوم و فناوری، اخلاق و مدیریت علوم و فناوری،  اخلاق در علوم و فناوری و سیاست عمومی و اخلاق در توسعه علوم و فناوری های نوین از جمله مباحث و سرفصل های این کنگره است.

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات ۳۱ خرداد ماه سال جاری است.