کانون گفت‌وگوی موسسات امام موسی صدر، دوره جدید کارگاه پرورش راهنما و کارگاه بازآفرینی مهارت‌های گفت‌وگو را برگزار می‌کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، هدف از کارگاه‌های گفت‌وگو که به همت کانون گفت‌وگوی مؤسسات امام موسی صدر برگزار می شود، ترویج فرهنگ گفت‌وگو و پایدار سازی آن است. شرکت کنندگان در این کارگاه‌ها با مفهوم گفت‌وگو و اهمیت آن آشنا می‌شوند. نارسایی‌های آن را لمس می‌کنند و به وسیله یادگیری کارگاهی، مهارت‌های گفت‌وگو را تجربه کرده، خود و چارچوب‌های ذهنی خود را می‌شناسند و فضا و ظرف مناسب برای گفت‌وگو را فراهم می‌کنند.

کارگاه بازآفرینی مهارت های گفت‌وگو در روزهای ۱۵، ۱۶، ۲۲ و ۲۳ تیر ماه و بخش اول کارگاه پرورش راهنمای گفت‌وگو نیز در روزهای ۱۲، ۱۳، ۱۹ و ۲۰ مرداد ماه امسال برگزار خواهند شد. علاقه‌مندان برای شرکت در این کارگاه‌ها می‌توانند با شماره ۰۹۳۸۵۱۸۶۷۶۵ تماس بگیرند.

درباره کارگاه پرورش راهنمای گفت‌وگو

هدف از این کارگاه، پرورش راهنمای گفت‌وگو است. تلاش بر آن است تا شرکت کنندگان در این کارگاه‌ها در آینده بتوانند برگزار کنندۀ کارگاه های گفت‌وگو باشند. در این کارگاه، محورهای شناخت گفت‌وگو به صورت تفصیلی و کاربردی به تجربه در می‌آیند. این محورها به شرح زیر هستند:

۱-  تمرین گفت‌وگو: یکی از اصول کارگاه گفت‌وگو ایجاد فضای امن برای شرکت کنندگان است که در آن بتوانند به تمرین گفت‌وگو بپردازند و مهارت های محوری گفت‌وگو را مورد استفاده قرار دهند. با هم گفت‌وگو کنند و گفت‌وگوی انجام شده را مورد بازنگری و بررسی قرار دهند.

۲- خودسازی راهنما: مهمترین کار راهنمایان گفت‌وگو آشنایی آنها نسبت به طرز تفکر، پیش داوری‌ها و قضاوت‌های خودشان است. هر چه آگاهی نسبت به نوع برداشت و محدودیت‌های خودشان بالا برود کیفیت حضورشان که نگهبان روند گفت‌وگو است، بهتر می‌شود.

۳- فضای کارگاه: نوع و روش کار و امکانات یادگیری به نسبت تفاوت سازمان‌ها، گروه‌ها و نوع شخصیت شرکت کنندگانی که تمرین گفت‌وگو می کنند متفاوت می‌شود. برای این کار در مورد وسایل و نوع فعالیت‌هایی که راهنما قرار است انجام دهد صحبت و تمرین می شود.

شرکت کنندگان در کارگاه پرورش راهنما پس از گذراندن سه بخش این کارگاه و انجام پروژۀ پایانی، به جمع راهنمایان کانون گفت‌وگو می‌پیوندند و خود راهنما یا تسهیل‌گر کارگاه‌های گفت‌وگو می‌شوند.