گروه فلسفه برای کودکان و نوجوانان پژوهشکده اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری مربیان و فعالان فبک اولین حلقه ماهانه فعالان فبک را برگزار می کند.

به گزارش پرس شیعه، گروه فلسفه برای کودکان و نوجوانان پژوهشکده اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری مربیان و فعالان فبک اولین حلقه ماهانه فعلان فبک را برگزار می کند.

این نشست چهارشنبه ۱۰ خرداد ساعت ۱۵ الی ۱۷ در محل سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آئینه وند (۶۴ غربی) برگزار می شود.