حضرت آیت الله سبحانی با اشاره به اینکه هنگام از دنیا رفتن ابراهیم فرزند نبی مکرم اسلام، پدیده آفتاب گرفتگی در مدینه اتفاق افتاد، گفتند: اگر پیامبر اکرم(ص) یک سیاستمدار بود از این پدیده به نفع خود بهره می گرفت و می گفت چون مصیبت من بزرگ است، آسمان هم بر مصیبت من می گرید؛ اما پیامبر اکرم یک انسان سیاسی به آن معنا نیست که بخواهد از جهالت مردم به نفع خود استفاده کند.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله سبحانی شامگاه دوشنبه در سومین برنامه چشمه معرفت که از شبکه دوم سیما پخش شد، صبر را به مفهوم استقامت در برابر حوادث تلخ یا استقامت در طریق هدف عنوان کردند و گفتند: از کسانی که در برابر مسائل استقامت دارند به عنوان صابرین یاد می شود و در هنگام مصیبت، به سر و صورت نمی زنند، داد و فریاد نمی کنند، برابر معاصی استقامت دارند و برابر محرمات استقامت می ورزند.

ایشان از صبر به عنوان لازمه روزه گرفتن در هوای گرم یاد کردند و اظهار داشتند: استقامت دارای سه قلمرو صبر در برابر مصائب، صبر برابر معاصی و صبر برابر اطاعت است؛ اینکه گاهی برخی افراد مغرض، صبر را به معنای توسری خوردن معنا کرده اند، اشتباه است بلکه صبر و ظفر هردو باهم هستند.

معظم له در پاسخ به پرسشی پیرامون عدم صبر رسول خدا نسبت به مرگ فرزندش ابراهیم، اظهار داشتند: هنگامی که خبر مرگ ابراهیم را به پیامبر دادند، ایشان به منزل آمدند و فرزند خود را در آغوش گرفتند و گفتند:« دل می سوزد، چشم اشک می ریزد اما غیر از حق چیزی نمی گویم»؛ برخی این سخنان را در تنافی با صبر می بینند در حالی که این عین صبر است؛ انسان وقتی با مصیبت مواجه می شود، از خود عکس العمل نشان می دهد که این امری طبیعی است؛ بنابراین امر طبیعی منافات با صبر ندارد و بدگفتن به قضا و قدر و عالم بالا منافات با صبر دارد.

این مرجع تقلید با اشاره به اینکه هنگام از دنیا رفتن ابراهیم فرزند نبی مکرم اسلام، پدیده آفتاب گرفتگی در مدینه اتفاق افتاد، ابراز داشتند: اگر پیامبر اکرم(ص) یک سیاستمدار بود از این پدیده به نفع خود بهره می گرفت و می گفت چون مصیبت من بزرگ است، آسمان هم بر مصیبت من می گرید؛ اما پیامبر اکرم یک انسان سیاسی به آن معنا نیست که بخواهد از جهالت مردم به نفع خود استفاده کند.

حضرت آیت الله سبحانی افزودند: هنگامی که این اندیشه در مدینه شیوع پیدا کرد، پیامبر اکرم(ص) بالای منبر رفتند و فرمودند «خورشید گرفتگی ارتباطی با مرگ فرزند من ندارد، خورشید و ماه هرگز برای مرگ کسی نمی گیرد و شما هروقت با این طبیعت و پدیده رو به رو شدید، دو رکعت نماز بخوانید».

ایشان تصریح کردند: هنگامی که پدیده آفتاب گرفتگی رخ می دهد، بت پرستان به انجام کارهای خرافی می پرداختند و پیامبراکرم(ص) در واکنش به این مسئله گفتند دو رکعت نماز بخوانید و از خدا بخواهید ضررهای این پدیده متوجه شما نشود زیرا پدیده آفتاب گرفتگی تا سه ماه روی جنبندگان و گیاهان اثر دارد و بر این اساس گفته می شود دورکعت نماز خوانده شود تا خداوند اثر سوء این دو پدیده را از ما بردارد.