مسلمانان پاکستان قبل از افطار وعده های غذایی متنوعی را برای رهگذران تهیه می کنند و آن را بر روی سفره هایی که به این منظور تهیه شده قرار می دهند تا روزه داران از آن استفاده کنند.

به گزارش پرس شیعه؛ مسلمانان کشورهای مختلف جهان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان با هر رنگ و نژاد و زبانی که باشند بر سر سفره مشترکی میهمان می شوند که همان سفره بندگی و اطاعت و عبادت خداوند متعال است اما در کنار این اشتراکات فراوان مسلمانان هر کشور در ماه مبارک رمضان آیین های ویژه ای دارند که باعث متمایز شدن آن از فرهنگ های دیگر می شود.

یکی از ویژگی های مسلمانان دو کشور هند و پاکستان در این است که همکاری میان مردم افزایش یافته و قبل از افطار وعده های غذایی متنوعی را برای رهگذران تهیه می کنند و آن را بر روی سفره هایی که به این منظور تهیه شده قرار می دهند تا روزه داران از آن استفاده کنند.

رستوران ها و غداخوری های پاکستان در روزهای ماه رمضان تعطیل است و دو ساعت پیش از اذان مغرب باز می شود و در همین دو ساعت است که ادارات و اماکن رسمی تقریبا تعطیل است.

در هند نیز با آمدن ماه رمضان شادی در چهره مسلمانان نمایان است و آمدن این ماه را به هم تبریک می گویند.

تصاویر زیر بخش هایی از حال و هوای ماه رمضان را در هند و پاکستان نشان می دهد.

http://media.hawzahnews.com/3109530-%D8%B5%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF.JPG

http://media.hawzahnews.com/4bmxed145b421er5z0_800C450.jpg

http://media.hawzahnews.com/2101081-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF.JPG