شیخ الازهر گفت: اسلام با همجنس بازی مخالف است و انسان ها را به ازدواج و تشکیل خانواده تشویق می کند،اما جوانانی که قصد ازدواج دارند باید متوحه باشند که ازدواج آنها فقط به خاطر غریزه نباشد و در این زمینه به مسئولیت های خود نیز توجه داشته باشند.

به گزارش پرس شیعه؛ احمد الطیب شیخ الازهر سخنان روز گذشته خود در تلویزیون مصر را به مخالفت با همجنس بازی و تشویق به تشکیل خانواده اختصاص داد و گفت: ازدواج وسیله حفظ نسل و بقای نوع است و فقط وسیله ای برای برآورده شدن نیاز جنسی و غریزی انسان نیست و از این جهت اسلام با خارج ساختن میل جنسی از مسیر طبیعی آن خارج است و یکی از این انحرافان جنسی همجنس بازی است که اسلام با آن مخالف است، زیرا موجب انقراض نسل بشر می شود و انسان را از مسئولیت ها و تکالیف خود دور می کند، زیرا انسان در صورتی انسان است که مسئول باشد و در غیر این صورت با سایر موجودات متحرک و بی مسئولیت فرقی نخواهد داشت.

شیخ الازهر ادامه داد: اسلام از انسان ها خواسته نسل خود را حفظ کنند و وسیله این کار را نیز ازدواج قرار داده است و برای آن پاداش های زیادی نیز تعیین کرده تا هدف از آن حاصل شود و هرگونه خروج از این هدف والا انحراف از راه صحیح محسوب می شود و اسلام با آن کاملا مخالف است و برای حفظ خانواده و نسل، زنا و لواط و همجنس بازی را حرام دانسته و اجازه نداده اما متاسفانه امروز می بینیم خانم ها خود را عقیم می کنند و این به یک عادت مرسوم تبدیل شده است.

وی افزود: جوانانی که قصد ازدواج دارند باید متوحه باشند که ازدواج آنها فقط به خاطر غریزه نباشد و در این زمینه به مسئولیت های خود نیز توجه داشته باشند.