مراکز تماس مشتریان مخابرات منطقه تهران، با اجرای طرح به روزرسانی دچار اختلال می شود.

به گزارش پرس شیعه، مخابرات منطقه تهران از بروزرسانی سامانه های تلفنی ۱۸۱۸ و ۲۰۰۰ خبر داد.

این شرکت اعلام کرد:  به منظور ارتقاء سرور، سامانه های ۱۸۱۸ و ۲۰۰۰ در تاریخ ۹ خرداد ماه با اختلال همراه است.

طبق این اعلام، با اجرای عملیات توسعه و  بروزرسانی دوره جاری، سامانه های ۱۸۱۸ و ۲۰۰۰ در روز سه شنبه نهم خرداد ماه در برخی ساعات به مدت ۷۲ ساعت دچار اختلال می شود.