نیروهای امنیتی لبنان یک سرکرده گروه تروریستی ـ تکفیری داعش را در منطقه «الضاحیه» واقع در جنوب بیروت بازداشت کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المیادین، یک سرکرده گروه تروریستی ـ تکفیری داعش توسط نیروهای امنیتی لبنان بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی لبنان موفق شدند این سرکرده داعشی را در منطقه «الضاحیه» واقع در جنوب بیروت بازداشت کردند.

منابع امنیتی اعلام کردند: این سرکرده داعشی که «عمر مصطفی» نام دارد در ورودی اردوگاه «برج البراجنه» متعلق به پناهجویان فلسطینی شناسایی و بازداشت شده است.

در همین ارتباط، یک عضو ارشد جنبش فتح فلسطین در اردوگاه برج البراجنه ضمن مثبت ارزیابی کردن بازداشت عمر مصطفی گفت: ما از این اقدام نیروهای امنیتی لبنان استقبال می کنیم.