سخنگوی حشد شعبی عراق مشارکت نیروهای حشد شعبی در عملیات برون مرزی را منوط به موافقت پارلمان دانست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المیادین، احمد الاسدی سخنگوی رسمی حشد شعبی عراق اعلام کرد: عبور نیروهای عراقی از مرزها به سوی کشورهای دیگر به موافقت پارلمان نیاز دارد. خروج هر واحد نظامی عراقی اعم از حشد شعبی یا ارتش و نیروهای مبارزه با تروریسم به خارج از مرزهای عراق به مصوبه مجلس نیاز دارد. قانون اساسی عراق اجازه دخالت در امور داخلی دیگران را نمی دهد.

وی افزود: بحث ورود به کشورهای دیگر در سایه جنگ ضد داعش به دور از واقعیت است.

الاسدی تاکید کرد: حشد شعبی به همه دستورات صادره از سوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق پایبند است.

وی گفت: پس از بازپس گیری همه مناطق از داعش و کنترل مرزها، نقش حشد شعبی در حمایت و حفظ هر منطقه ای است که احساس شود نیروهای مسئول امنیت آن ضعف داشته باشد. وظیفه حشد شعبی کمک به این واحدها است تا به همراه دیگر نیروها از وجب به وجب اراضی عراق حمایت شود.