این کتاب در حالی نازل شده است که در آن زمان و منطقه زنان جزیی از اموال مرد به حساب می آمدند و هیچ ارج و قرب و حقوقی نداشتند؛بر این اساس کتاب تشریعی ما نیز مطابق بر کتاب تکوینی ما است.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت‎الله سبحانی بعد از ظهر امروز در ادامه درس تفسیر سوره ملک در مدرسه علمیه حجتیه با ذکر این مطلب که بشریت به رغم تلاش های علمی وسیع خود نمی تواند، هیچ نقصی در نظام آفرینش بیابد گفتند:جهان آفرینش بدون هیچ نقصی آفریده شده است و هیچ کسی نمی تواند کوچکترین نقصانی در این نظام بیابد.
ایشان افزودند: اگر انسان بخواهد برتری نظم خدا را نسبت به نقصان خود در یابد، باید به زندگی و امورات خود نظری بیاندازد که هر کاری که انجام می دهد در نهایت به این نتیجه می رسدکه ای کاش فلان کار را بهتر انجام می داد؛ مثل نویسندگانی که پس از بارها نوشتن بازهم کتاب خود را ویراست میکنند زیرا به این نتیجه می رسند که ای کاش فلان مطلب را کم یا زیادتر می نوشتند.
معظم له در تفسیر آیه چهارم سوره ملک گفتند: نظام آفرینش که توسط خداوند خلق شده است هیچ شکاف و مشکلی وجود ندارد؛ انسان ها برای مطالعه و بررسی زمین و زمان ابزارهای بسیاری ساخته اند، ولی هیچکدام از آنها نتوانسته است عظمت عالم را به نهایت به نمایش بگذارد و از دیگر سوی هنوز نتوانسته است که نقصانی در این نظام آفرینش بیابد.
ایشان اظهارکردند: خداوند در این آیه به وحدت رب اشاره می کند و این انسجام در ساخت جهان این نظم دقیق و حکمت آمیز را حاصل وحدت در ربوبیت می داند، زیرا اگر دو خدا در این جهان وجود داشت، حتما نقصانی در مدیریت عالم ایجاد می شد درحالی که این عالم آفرینش بی هیچ عیب و شکافی به کار خود ادامه می دهد.
حضرت آیت الله سبحانی با ذکر این مطلب که قرآن کریم ابتدا به مباحث تکوینی اشاره می کند تصریح کردند: قرآن کریم کتاب تکوینی ما است ولی وقتی در مقام تشریع وارد می شود و قوانین و قواعد هستی را بیان مینکد در واقع به کتاب تشریعی ما نیز مبدل می شود.
ایشان اظهارکردند: خود قرآن کریم مدعیان نقصان در آفرینش را به مقابله طلبیده و بیان کرده است که همه کسانی که به دنبال نقص در نظام آفرینش هستند، قطعا با مطالعه این نظام افسرده و پریشان و خسته و نالان خواهند شد.
این مرجع تقلید با اشاره به قواعد قرآن کریم در خصوص خانواده در سوره بقره عنوان کردند: کسانی که این قواعد را مطالعه می کنند که قواعد هستی بخش و الهی است نمی توانند که باور کنند که این کتاب به واسطه پیامبر امی و مکتب نرفته به مردم عرضه شده است و به همین واسطه اعجاز قطعی قرآن اثبات می‎شود.
معظم له بیان کردند: این کتاب در حالی نازل شده است که در آن زمان و در آن منطقه زنان جزیی از اموال مرد به حساب می آمدند و هیچ ارج و قرب و حقوقی نداشتند؛بر این اساس کتاب تشریعی ما نیز مطابق بر کتاب تکوینی ما است.
این مفسر قرآن با اشاره به عیب جویانی که در طول تاریخ به قرآن شبهه وارد کرده اند اظهارکردند: کسانی که عیب جویی می‎کنند نمی‎توانند قرآن را به خوبی درک کنند؛ کتاب باید با مولف خود مشابه باشد و همانطور که خداوند دارای ذات لایتنهایی است قرآن نیز دارای معارف لایتنهایی است.
معظم له با اشاره به آیه ۵سوره ملک بیان کرد: معنی و مفهوم شهاب در لغت نامه به معنی هر جسم نورانی است که دارای نور و حرارت است؛ یکی از شبهاتی که در این خصوص بیان شده است که آن است که شیاطین که خود دارای ذاتی آتشین هستند با تیرهای آتشین مصابیح از میدان به در نمی‎شوند در حالی که این سوال اشتباه است، زیرا شیاطین دارای بنی از آتش هستند، ولی در حال حاضر آتشی نیستند، مثل انسان که از خاک است ولی جسمی خاکی ندارد.
ایشان یادآورشدند: در آیه بعدی خداوند بیان می‎کند که کافران به دلیل اینکه ربوبیت خداوند را قبول نداشتند به آتش افکنده می‎شوند؛ آخرین صدایی که از بدن انسان خارج می‎شود صدای وحشتناک و بلندی است و در قیامت نیز کسانی که به آتش افکنده می‎شوند هم صدای وحشتناک را می‎شوند و هم در آتش افکنده می‎شود.
معظم له با ذکر این مطلب که خداوند در توصیف جهنم موارد مختلفی را بیان می‎کند که اولین آن، صدای غضبناک و ترسناک است اظهارکردند: زمانی که چشم انسان به جهنم بیافتد دریایی از آتش در مقابل می‎بیند؛ همچنین اهل جهنم، فوج فوج به جهنم می افتند و ماموران دوزخ بیان می‎کنند که مگر هیچ پیامبری بر شما نیامد که شما را متوجه این روز کند، از بیان قرآن مشخص می شود هر جمعیتی با خویشان خود وارد جهنم می شود یعنی فرعون با قوم و افراد تحت فرمان خود وارد جهنم می‎شوند.