دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل گفت: تهران و متحدین بی اعتنا به رقص شمشیر با قدرت به مبارزه با تروریسم ادامه می دهند.

به گزارش پرس شیعه؛ حسین امیر عبدالهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل در توئیتر نوشت: «رقص شمشیر ترامپ و سلمان در ریاض کمکی به مشکل داعش می کند؟! تهران و متحدین بی اعتنا به رقص شمشیر با قدرت به مبارزه با تروریسم ادامه می دهند».