آستان مقدس حضرت عباس (ع) در بیانیه ای داشتن هر گونه کانال ماهواره ای و غیر ماهواره ای را رد کرد.

به گزارش شیعه پرس؛  هیات امنای حرم مطهر عباسی در پاسخ به سوالی از سوی خبرنگاران که یک نسخه از آن در اختیار شبکه جهانی الکفیل قرار گرفته است، داشتن هر گونه کانال ماهواره ای و غیر ماهواره ای را رد کرد.

در این سوال که گروهی از اصحاب رسانه به هیات امنای حرم مطهر حضرت عباس (ع) ارسال نموده اند آمده است: ما اصحاب رسانه به اقتضای شغل خود با شبکه های متعددی در ارتباط هستیم که برخی از این شبکه ها نام و القاب حضرت عباس (ع) را برای خود انتخاب نموده اند و بسیاری از همکاران بر این تصور هستند که این شبکه ها وابسته به آستان مقدس حضرت عباس (ع) می باشند. خواهشمندیم به منظور تنویر افکار عمومی وابستگی یا عدم وابستگی این شبکه ها به حرم مطهر را تبیین کنید.

هیات امنای حرم مطهر عباسی در پاسخ به این سوال خاطرنشان کرد: هیات امنای حرم مطهر عباسی تاکید می کند هیچگونه شبکه ماهواره‌ای و غیر ماهواره‌ای نداشته و ارتباط و همکاری با هیچ شبکه ای که نام حضرت عباس (ع) و یا القاب و صفات آن حضرت را داشته باشد، ندارد.

بیشتر بخوانید.....
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:تا حد تهوع حرف زدیم!