یکی از نیروهای پلیس ایالت «مریلند» هدف حمله مسلحانه مردی قرار گرفت که در اقدامی غافلگیر کننده به روی مرکز پلیس آتش گشود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، حمله فردی مسلح به یکی از مراکز پلیس ایالت مریلند آمریکا به قتل یک افسر پلیس منجر شد.

این حمله مسلحانه با دستگیری فرد ضارب و همدست وی پایان یافت حال آنکه تا به این لحظه هویت هیچ یک از این دو فاش نشده است.

به ادعای مقامات محلی، هیچ نشانه ای مبنی بر تحریک شخص ضارب از سوی نیروهای پلیس وجود نداشته و توضیح مشخصی هم برای این رویداد وجود ندارد.

به گفته رئیس پلیس «پرنس جورج کانتی» – منطقه ای که حادثه در آن اتفاق افتاد – تعبیر اولیه آن است که مرد ضارب به روی نخستین مامور پلیسی که مشاهده کرده آتش گشوده و تا لحظه ای که بقیه نیروهای مستقر در مرکز به خودشان بیایند به تیراندازی ادامه داده است.