یک منبع امنیتی یمنی اعلام کرد که نیروهای امنیتی یمن شمار زیادی از مزدوران سعودی را درحال عزیمت به استان مارب دستگیر کردند.

به گزارش پرس شیعه، این منبع امنیتی به خبرگزاری رسمی یمن “سبا” گفت: سرویسهای امنیتی۱۷ نفر از این مزدوران سعودی را در صنعا و ۱۹ نفر دیگر را در استان البیضاء دستگیر کردند، که همگی درحال عزیمت به استان مارب بودند.