«استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه ساعتی قبل در آغاز نشست صلح این کشور با هیأت سوری به ریاست «بشار الجعفری» دیدار کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، مذاکرات صلح سوریه ساعتی قبل در شهر «ژنو» پایتخت سوئیس آغاز شد.

بر اساس این گزارش، در ابتدای این نشست «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه با هیأت سوری به ریاست «بشار الجعفری» دیدار کرد.

قرار است، دی میستورا پس از این نشست دیدگاه های هیأت سوری در خصوص حل بحران این کشور را به اطلاع مخالفان برساند.

گفتنی است، دی میستورا پیش از آغاز این مذاکرات گفته بود: در صورت شکست مذاکرات به دولت های صاحب نفوذ یعنی آمریکا و روسیه رجوع کرده و مسأله را به آنها واگذار می کنیم.