یک مقام بلند پایه دولت هند از ماموریت احتمالی نیروهای ارتش چین برای برقراری امنیت کریدور اقتصادی چین و پاکستان ابراز نگرانی کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه «پاکستان»، یکی از مقامات بلندپایه دولت هند در گفتگو با تلویزیون «ای دی» از احتمال ماموریت نیروهای ارتش آزادی بخش خلق چین در پاکستان به منظور حفظ امنیت کریدور اقتصادی چین و پاکستان ابراز نگرانی کرد.

وی در این گفتگو اعلام کرد: ما به دقت وضعیت موجود را تحت نظر داریم و در صورت اعزام نیروهای ارتش چین برای برقراری امنیت کریدور اقتصادی چین و پاکستان تعداد این نیروها را مورد بررسی قرار می دهیم.

چند روز پیش نیز نیروهای ارتش چین نیز حدود ۶ کیلومتر به داخل خاک هند نفوذ کردند که این اقدام با واکنش ارتش و دولت هند مواجه شد.

لازم به ذکر است کریدور اقتصادی چین تا بندر «گوادر» در پاکستان ۳۰۰۰ کیلومتر مسافت دارد که قرار است نیروهای ارتش آزادی بخش خلق چین امنیت این کریدور اقتصادی را به عهده داشته باشند در حالیکه ارتش پاکستان برای حفظ امنیت کریدور اقتصادی ۳ تیپ پیاده نظام و ۲ هنگ توپخانه تشکیل داده است.

چین قصد دارد از طریق این کریدور اقتصادی تولیدات خود را به کشورهای آسیای میانه صادر کند و از طرفی انجام مذاکرات صلح در افغانستان نیز برای چین مهم و حیاتی است.