گروه پژوهشی تاریخ و تمدن غرب پژوهشکده غرب شناسی و علم پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درسگفتار «بازخوانی و تحلیل منظومه عرفانی محی الدین بن عربی» را برگزار می کند.

به گزارش پرس شیعه، گروه پژوهشی تاریخ و تمدن غرب پژوهشکده غرب شناسی و علم پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درسگفتار «بازخوانی و تحلیل منظومه عرفانی محی الدین بن عربی» را با ارائه مریم صانع پور عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند.

این درسگفتار در سه جلسه ۲ ساعته روزهای سه شنبه ساعت ۱۵ الی ۱۷ در محل پژوهشگاه علوم انسانی واقع در بزرگراه کردستان نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند(۶۴ غربی) برگزار می شود. آغاز این درسگفتار ۱۳ تیرماه می باشد.