نیروهای نظامی آمریکا ، ترکیه و ایتالیا طی روزهای ۲۹ فوریه تا۱۱ مارس رزمایش مشترکی را در نوادا برگزار کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «حریت»،رییس ستاد مشترک ارتش ترکیه روز دوشنبه ۱۴ مارس گفت:نیروهای ترکیه تمرین نظامی مشترکی را با متحدان ایتالیایی و آمریکایی خود در پایگاه نظامی «نلیس» واقع در «نوادا» انجام دادند.

این تمرین نظامی موسوم به «پرچم سرخ» شامل نیروهای سایبری،هوایی و فضایی آمریکا و متحدانش از جمله ترکیه از روز ۲۹ فوریه تا ۱۱ مارس ادامه داشت.

هدف از رزمایش پرچم سرخ تقویت آمادگی جنگی،نظارت و توانایی واحدهای شرکت کننده توسط آموزش و تمرینهای جنگهای هوایی میباشد.