سازمان یونیسف با انتشار گزارشی اعلام کرد که بیش از ۸۰ درصد از کودکان سوری در پی وقوع جنگ در این کشور در شرایط سختی به سر می برند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، سازمان یونیسف با صدور بیانیه ای اعلام کرد نزدیک به یک سوم کودکان سوریه یعنی ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از آنها از آغاز جنگ سوریه در سال ۲۰۱۱ تاکنون متولد شده اند که طی ۵ سال جنگ در سوریه، ترس، خشونت، گرسنگی و مهاجرت بر زندگی این کودکان سایه افکنده است.

بر اساس این گزارش در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است: بیش از ۳۰۰ هزار نفر از این کودکان در شرایط مهاجرت به دنیا آمده اند و همچنین بیش از ۸۰ درصد از کودکان سوری تحت تاثیر پیامدهای جنگ در این کشور یا مشکلات ناشی از شرایط پناهندگی به سایر کشورها بوده اند.

مدیر اجرایی سازمان یونیسف در این زمینه اظهار داشت: خشونت در سوریه به امری روزمره تبدیل شده است؛ تا جایی که منجر به ویرانی مدارس، بیمارستان ها، پارک ها، مطب پزشکان، خانه ها، مساجد و ورزشگاه ها شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ۷ میلیون کودک سوری در فقر به سر می بند، افزود: امکان جبران سال های باارزش دوران کودکی که در این جنگ از بین رفته، وجود ندارد اما می توان مانع از دزدی آینده کودکان شد.

در بخش دیگری از این بیانیه عنوان شده که ۲ میلیون کودک سوری به صورت منظم کمک های بشردوستانه دریافت نکرده اند و همچنین بیش از ۲۰۰ هزار کودک سوری نیز در مناطق تحت محاصره زندگی می کنند.

همچنین در این بیانیه نسبت به کاهش سن به کارگیری کودکان در جنگ توسط گروه های مسلح نیز هشدار داده شده است و اعلام شده که پیش از این سن این افراد بین ۱۵ تا ۱۷ سال بود اما این سن کاهش یافته و یکی از کودکان ۷ ساله نیز در این جنگ به کار گرفته شده است.

در پایان این بیانیه سازمان یونیسف درخواست کرده تا جنایات در حق کودکان پایان یابد و محاصره آنها نیز رفع گردد. همچنین سرمایه ای به میزان ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دولار برای فراهم شدن شرایط تعلیم و کمک به کودکان سوری از سوی یونیسف درخواست شده است.