رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور به تشکیل قرارگاه جهاد علمی برای مدیریت دانش و توان در کشور تاکید کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سازمان بسیج علمی کشور؛ دکتر حسین قدیانی در نشست فعالان عرصه علم و فناوری با تاکید بر مبانی انقلاب اسلامی و شعار تمدن ساز و هویت بخش انقلاب اسلامی گفت: ضرورت جهاد علمی مسئله ای انکار ناپذیر است.

وی تصریح داشت: امروز تلاش علمی در کشور به صورت گسترده در حال انجام است اما به دلیل عدم هم افزایی منجر به جهاد نشده است. دسته ها و نیروها به صورت جداگانه تلاش خود را در این عرصه انجام می دهند.

رئیس سازمان علمی، پژوهشی و فناوری کشور با اشاره به آمارهای علمی اظهار داشت: ما بیش از ۲۷۰۰ مرکز آموزش عالی، ۱۹۴ مرکز تحقیقاتی، نزدیک به ۱۵۰ هزار عضو هیات علمی در دانشگاه های کشور بیش از ۳ هزار شرکت دانش بنیان داریم.

وی با تاکید بر تشکیل قرارگاه جهاد علمی برای مدیریت دانش و توان در کشور افزود: این آمار نشان دهنده پیشرفت علمی خوب کشور است اما برای تبدیل علم به فناوری و فناوری به ثروت مشکل داریم.

قدیانی با اشاره به راهکار های ساده برای برون رفت از این شرایط گفت: باید به داشته و نداشته هایمان اشراف داشت و اولویت های پژوهش را مشخص کرد؛ در این صورت می توانیم یک رابطه منطقی بین نیازمندی های و توانمندی ها ایجاد کنیم یعنی مدیریت دانش و توان کشور.

رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور  با اشاره به توصیه های مقام معظم رهبری در بحث جریان سازی در پیشرفت علمی کشور اظهار کرد: برای فعالیت در زمینه جریان سازی پیشرفت علمی کشور چهار راهبرد در نظر گرفته شده است.  تقویت بنیه علمی کشور ، کمک به مدیریت دانش و توان علمی ، کمک به ایجاد تحول در محتوای علوم انسانی و در نهایت استخراج مدل مفهومی از بانک نیازمندی ها و توانمندی ها است.