محققان متوجه یک شی فضایی عظیم در لبه منظومه شمسی شده اند. این شی که به اندازه مریخ است احتمالا دهمین سیاره ای است که دور خورشید می چرخد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از دیلی میل، در لبه خارجی منظومه شمسی یک شی عظیم و به اندازه مریخ قرار دارد که احتمالا دهمین سیاره ای است که دور خورشید می چرخد.

البته این سیاره که وجود آن تایید نشده به نام سیاره ۱۰ شناخته می شود. احتمال وجود سیاره ۱۰ پس از آن مطرح شد که دانشمندان اشیایی یخی مشاهده کردند که در فاصله ای با نپتون به طور کج مشغول مدار زدن هستند.

دلیل این شیوه مدار زدن آنها نامشخص است و محققان تصور می کنند یک توده بزرگ و احتمالا سیاره مانند دلیل این امر است.

محققان دانشگاه آریزونا معتقدند وجود این توده مرموز فقط با کنترل تعداد مسیرهای مداری (orbital plans) مربوط به سنگ های فضایی که به نام KBO مشهورند قابل شناسایی است.