وزیر امورخارجه کشورمان عصر امروز از آیت الله حسین مظاهری عیادت کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان عصر امروز با حضور در یکی از بیمارستان های تهران، از حضرت آیت الله حسین مظاهری (رئیس حوزه علمیه اصفهان) عیادت کرد.