بخشی از فیلم مناظره حجت الاسلام خسروپناه و صادق زیباکلام با موضوع روشنفکری در ادامه قابل دریافت است.

به گزارش پرس شیعه، بخشی از فیلم مناظره حجت الاسلام خسروپناه و صادق زیباکلام با موضوع روشنفکری از لینک بالا قابل دریافت است.

در بخشی از این فیلم آمده است: «سخن ما این نیست که این اسلامی که ما الان در زندگی خود می بینیم همان اسلامی است که ما را خوشبخت می کند. اگر شما لفظ اسلام را به کار بردید همان تحقق عینی پیدا می کند؟ سبک زندگی ما معجونی از ایرانیت و اسلامیت و غربی است. این که نماینده اسلام نیست.»