یک فرمانده نیروهای داوطلب مردمی عراق از خالکوبی به عنوان راهی برای شناسایی عناصر گروه تروریستی داعش نام برد.

به گزارش پرس شیعه؛ عدی الخدران از فرماندهان نیروهای داوطلب مردمی عراق  گفت: نیروهای ارتش و داوطلب مردمی عراق بعد از ناکام گذاشتن حمله گسترده دو روز پیش عناصر داعش در حوزه های نفتی علاس و العجیل در شمال صلاح الدین و هلاکت شماری از عناصر این گروه، بر روی اجساد بسیاری از آنان به ویژه عناصر ” گردان یورشی” در استان نینوا، آثار خالکوبی مشاهده کردند.

پایگاه ” السومریه” به نقل از الخدران نوشت: این خالکوبی ها شامل تصویر شمشیر بر بازوی راست عناصر کشته شده داعش می باشد.

وی تاکید کرد، این مساله نشان می دهد که داعش از خالکوبی به عنوان وسیله ای برای شناختن عناصر مسلح خود استفاده می کند، زیرا عناصر این گروه از تابعیت های مختلف هستند، به خصوص اینکه اکثر نیروهای گردان یورشی را عناصر عرب و خارجی تشکیل می دهد.

حوزه های نفتی “علاس” و “العجیل” که از مهم ترین میدان های نفتی در استان صلاح الدین هستند، قبل از آزادسازی، چند ماه در اشغال داعش بودند.