مردم بحرین برای اعلام همبستگی با شهداء، مجروحان، بازداشت شدگان، افراد تحت تعقیب همچنین تحقق خواسته های جنبش مردمی همزمان با فرا رسیدن عید فطر راه پیمایی کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ شهرها ومناطق مختلف بحرین از جمله ستره روز گذشته و امروز سه شنبه پس از برگزاری مراسم بزرگداشت شهید العید الفتی علی الشیخ همزمان با مناطق ابوصیبع، الشاخوره، السهله الجنوبیه، المالکیه راهپیمایی کرده شعارهایی در حمایت از شهدای خود سر دادند.

هزاران تن از اهالی منطقه تحت محاصره الدراز دیروز و امروز ضمن تجدید پیمان با شهدا وبرای بزرگداشت یاد وخاطره آنها همچنین حمایت از آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان در کنار دیگر مناطق المقشع، الدیه راهپیمایی کردند.

راهپیمایان بحرینی ضمن محکوم کردن بازداشت زنان از سوی رژیم آل خلیفه با شعار زینب های پایداری خواستار پایان دادن به جنایات این رژیم شدند.

در این راهپیمایی ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه با سر دادن شعارها وحمل پلاکاردهایی که بر روی آن نوشته شده بود سکوت ما در برابر زندان کردن زنان ننگ است، بازداشت زنان توسط عوامل آل خلیفه را محکوم کردند.

راهپیمایان خواستار سرنگونی رژیم آل خلیفه وتداوم انقلاب مردمی تا تحقق خواسته های آن از جمله بر پایی نظام سیاسی جدید برگرفته از انتخابات مردمی شدند.

بحرین از سال ۲۰۱۴ تاکنون با بحران نارضایتی های عمومی مواجه است.