کتاب «نگرش‌هایی به اسلام در مطالعات ادیان» به همت مهرداد عباسی ترجمه و توسط انتشارات حکمت منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه، کتاب «نگرش‌هایی به اسلام در مطالعات ادیان» که هفتیمن شماره از مجموعۀ «مطالعات قرآن و حدیث» است به همت مهرداد عباسی ترجمه و توسط انتشارات حکمت چاپ و روانه بازار نشر شد. در پیشگفتار کتاب «نگرش‌هایی به اسلام در مطالعات ادیان» چنین آمده است:

کتاب نگرش‌هایی به اسلام در مطالعات ادیان هفتمین شماره از مجموعۀ «مطالعات قرآن و حدیث» است که چند هفته‌ای است به‌همت انتشارات حکمت به پیشخوان کتابفروشی‌ها راه یافته است. این کتاب در مجموع به موضوع روش‌شناسی مطالعات اسلامی در غرب طی چند دهۀ اخیر اختصاص دارد و در  پی اثبات این نکته است که روش‌های رایج در این مطالعات، که تا کنون بیشتر بر رویکرد تاریخی‌ـ‌زبان‌شناختی مبتنی بوده‌اند، در تبیین بسیاری از جنبه‌های دین اسلام ناکارآمدند و محققان مطالعات اسلامی باید به سراغ روش‌های جدید در مطالعات ادیان بروند. اصل انگلیسی کتاب «نگرش‌هایی به اسلام در مطالعات ادیان» حاصل همایشی سه‌روزه است که در ژانویۀ ۱۹۸۰ در دانشگاه آریزونا به همت ریچارد مارتین برگزار شد.

نگرش‌هایی به اسلام در مطالعات ادیان حاوی دوازده مقالۀ روش‌شناسانه است که در قالب پنج بخشِ  «متن مقدس و پیامبر»، «مناسک و اجتماع»، «دین و جامعه»، «تحقیق و تفسیر»، و «چالش و نقد» سامان یافته‌اند. یکی از نزاع‌های علمی مشهود در این کتاب اختلاف‌نظر میان اندرو ریپین و فضل‌الرحمان است که اولی متأثر از آرای جان ونزبرو و  مدافع تحلیل ادبی  متون سیره و تفسیر است و دومی بر تحلیل تاریخی متون کهن اسلامی اصرار دارد؛ این نزاع در مقاله‌های نهم و دوازدهم کتاب بازتاب یافته‌ است.

فهرست مقالات «نگرش‌هایی به اسلام در مطالعات ادیان» به شرح زیر است:

۱-  اسلام و مطالعات ادیان: مقالۀ مقدماتی/ ریچارد مارتین/ ترجمه مهرداد عباسی
۲ –  قرآن کلام شفاهی: مشارکتی اسلامی در فهم متن مقدس/ ویلیام گراهام/ ترجمه نصرت نیل‌ساز
۳ –  محمد در تلقی عامه: مدل‌ها در تفسیر پارادایمی اسلامی/ اِرل واو/ ترجمه مهدی شاددل بصیر
۴ –  مناسک اسلامی: منظرها و نظریه‌ها/ فردریک دِنی/ ترجمه سپیده نصرتی
۵ –  حج و تاریخ ادیان: رهیافت‌های نظری به حج/ ویلیام راف/ ترجمه آزاده رضایی
۶ –  ذهن بدوی/ ذهن مدرن: رهیافت‌هایی جدید به مسئله‌ای قدیم در اسلام/ مریلین والدمن/ ترجمه محمدحسین محمدپور
۷ –  رهیافت‌هایی به مطالعۀ گروش به اسلام در هند/ ریچارد ایتن/ ترجمه معصومعلی پنجه
۸ –  هرمنوتیک هانری کربن/ چارلز آدامز/ ترجمه عاطفه ذوالفقاری‌فر
۹ –  تحلیل ادبی قرآن، تفسیر و سیره: روش‌های جان ونزبرو/ اندرو ریپین/ ترجمه مرتضی کریمی‌نیا
۱۰-  تأویل روایت‌های قرآنی و غیرقرآنی در تفکر اسماعیلی/ عظیم نانجی/ ترجمه حسین خندق‌آبادی
۱۱ – تفسیرهای بیگانگان از اسلام: منظر یک مسلمان/ محمد عبدالرؤوف/ ترجمه عاطفه بیگدلی
۱۲-  نگرش‌هایی به اسلام در مطالعات ادیان: مقالۀ مروری/ فضل‌الرحمان/ ترجمه مهرداد عباسی