آلمان در دو هفته اخیر شاهد اجرای دو پروژه بحث برانگیز از سوی گروهی موسوم به مسلمانان لیبرال بود، که از سوی گروه های بزرگ مسلمان در آلمان طرد شدند و تقریبا با شکست مواجه شدند.

به گزارش پرس شیعه رایزنی فرهنگی ایران در آلمان از شکست دو پروژه اسلام لیبرالی رد آلمان خبر داد. آلمان در دو هفته اخیر شاهد اجرای دو پروژه بحث برانگیز از سوی گروهی موسوم به مسلمانان لیبرال بود. دو زن به نام لامیا قدور Lamya Kaddor و سیران آتش Seyran Ates به ترتیب با هدف برگزاری یک راهپیمایی و تأسیس مسجد از سوی گروه های بزرگ مسلمان در آلمان طرد شدند و تقریبا با شکست مواجه شدند.

 اما در آن سو از سوی دولت آلمان و سیاستمداران آلمانی مورد حمایت واقع شدند. سیران آتش وکیل و فعال حقوق بشر در اقدامی تحریک آمیز در برلین مسجدی تأسیس کرد که آداب و فرهنگ در آن با شاخص های رفتاری مسلمانان فاصله زیادی دارد. در پی این اقدام اعتراض های زیادی از سوی مجامع بزرگ اسلامی آلمانی انجام شد. این اعتراض ها فراتر از مرزهای آلمان نیز گسترش یافت.

سخنگوی دولت آلمان در مقابل برخی از این اعتراضات ایستادگی کرد وگفت: موضوع دین و رفتارهای دینی به اشخاص برمی گردد. ما نمی توانیم برای جامعه خود تعیین کنیم که چگونه، کجا و با چه آدابی به عبادت بپردازند. لامیا قدور نویسنده و مدرس درس اسلام با فراخوان تجمع در کلن قصد داشت بیست هزار مسلمان را در اعتراض به داعش و فاصله گرفتن از آن گرد هم آورد.

 اما در این تجمع تنها حدود دو هزار نفر گرد هم آمدند. خبرگزاری فوکوس در مقاله ای به این رویدادها پرداخت و آنها را شکست خورده عنوان کرد. این دو واقعه اختلاف گروه های بزرگ اسلامی را با جریان لیبرال در آلمان نشان داد. هر چند در شرایط عادی اختلافات زیادی بین مسلمانان آلمانی وجود دارد، اما با این دو پروژه مشخص گردید که جریان فکری غالب مسلمانان در آلمان با جریان لیبرال که به خوبی از سوی دولت آلمان حمایت می شود، فاصله زیادی دارد.