مجلس امت کویت مصونیت عبدالحمید دشتی نماینده ای که مواضع ضد سعودی اتخاذ کرده بود را لغو کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه روسیاالیوم، مجلس امت کویت مصونیت عبدالحمید دشتی را در موضوع اهانت به عربستان سعودی لغو کرد.

منابع کویتی اعلام کردند که لغو مصونیت این نماینده کویتی با موافقت ۳۸ نماینده و مخالفت ۵ نماینده دیگر صورت گرفت.

این در شرایطی است که سفارت سعودی در کویت یادداشتی تقدیم دولت کویت کرده بود که مواضع عبدالحمید دشتی علیه ریاض را اقدامای خصمانه و به مثابه دخالت در امور داخلی رژیم سعودی خوانده بود.

این نماینده کویتی در فوریه گذشته گفته بود که اساس تفکر تکفیری وهابی باید در خاستگاه آن نابود شود(اشاره تلویحی به سعودی ها).

نمایندگان وابسته به عربستان به شدت از این موضع گیری عبدالحمید دشتی به خشم آمدند.