در پی خروج نیروهای روسیه از سوریه یک منبع دیپلماتیک در بروکسل از احتمال لغو تحریم های کشورهای غربی علیه روسیه خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، در پی خروج نیروهای روسیه از سوریه یک منبع دیپلماتیک در بروکسل از احتمال لغو تحریم های غرب علیه روسیه خبر داد.

یک منبع اروپایی در بروکسل در مصاحبه ای با ریانوستی با اشاره به دستور رئیس جمهور روسیه مبنی بر خارج شده نیروهای این کشور از سوریه گفت: روسیه بار دیگر یک بازیگر مهم بین المللی شد.

وی همچنین گفت: نمی توانم این مسئله را رد کنم که دستور رئیس جمهور روسیه در این خصوص موجب شود تا تحریم های غرب علیه این کشور بطور تدریجی حذف شوند.