امام رضا علیه السلام در حدیثی دلیل تعجیل خداوند در اجابت دعای منافق را بیان نمودند.

پرس شیعه به نقل از حوزه، متن حدیث را از کتاب فقه الرضا علیه السلام، منتشر می کند.

قال رضا علیه السلام: إِنَّ اللّه َ یُؤَخِّرُ إِجابَهَ الْمُؤْمِنِ شَوْقا إلى دُعائِهِ وَیَقُولُ: صَوتٌ اُحِبُّ أَنْأَ سْمَعَهُ، وَیُعَجِّلُ إجابَهَ دُعاءِ الْمُنافِقِ وَیَقُولُ: صَوْتٌ أَکْرَهُ سَماعَهُ.

امام رضا علیه السلام فرمودند :خداوند اجابت دعاى مؤمن را به شوق (شنیدن) دعایش به تأخیر مى اندازد ومى گوید: «صدایى است که دوست دارم آن را بشنوم» و در اجابت دعاى منافق عجله مى کند و مى گوید: صدایى است که از شنیدنش بدم مى آید.

فقه الرضا علیه السلام، ص ۳۴۵