نشست جدید میان الازهر و واتیکان با موضوع لتزام به صلح و همزیستی مشترک میان ملت ها برگزار شد و طرفین به بررسی راه های تقویت همکاری میان الازهر و واتیکان پرداختند.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه لاستامپا در ایتالیا از نشست جدید میان دو گروه از الازهر مصر و واتیکان خبر داد و افزود: این نشست با عنوان التزام به صلح و همزیستی مشترک میان ملت ها برگزار شد که طرفین در این نشست به بررسی موضوعات مختلفی از جمله همکاری مشترک در زمینه مبارزه با خشونت و ترور به نام دین پرداختند.

بنابر این گزارش، طرفین در این دیدار همچنین به بررسی راه های اجرایی کردن پیشنهادهای شیخ الازهر و پاپ فرانسیس در کنفرانس قاهره پرداختند.

در این نشست شیخ محیی الدین عفیفی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی الازهر و دکتر کمال بریقع مدیر مرکز ترجمه الازهر و از طرف واتیکان نیز اسقف میشل ایوسو دبیر مجلس گفتگوی ادیان پاپ ها و خالد عکائشه رئیس دفتر اسلام و مسئول هماهنگی گفتگوها در مجلس پاپ ها شرکت داشتند.